جملات را بادقت بخوانید، اگر درست بود دکمه «خیر» و اگر غلط بود دکمه «بله» را کلیک کنید!

توجه: می‌توانید به جای «بله» دکمه + و به جای «خیر» دکمه - روی کیبورد را فشار دهید.

طراح: شیوا عباسی | با راهنمایی استاد حمیدرضا نیرومند | در کانون فرهنگی آفتابگردان